Nóng để dự đoán các đường bóng đá của các trường đại học

Chính xác tần suất bạn bắt gặp những câu chuyện từ đồng nghiệp và cả những người bạn tốt đã chi cho một kế hoạch bảo hiểm trong vài năm mà không yêu cầu bảo hiểm và sau đó, sau một sự cố sai, sự kiện đã xuất hiện ở nơi họ yêu cầu yêu cầu bảo hiểm cho kế hoạch của họ cũng như kết quả là họ không được bảo hiểm, việc che đậy không được như họ dự đoán hoặc kế hoạch của họ bị lỗ hổng do các vấn đề hoặc sự đảm bảo áp đặt cho kế hoạch không được thỏa mãn.

Chắc chắn bạn sẽ thực sự cảm thấy thế nào sau khi kết thúc không nguyễn quang quang hải chính xác một thỏa thuận tiêu cực khiến bạn không thể quay trở lại nghề nghiệp đã chọn của mình? Thậm chí, bạn sẽ thực sự cảm thấy tồi tệ hơn thế nào nếu sau này bạn hiểu rằng mình không đủ điều kiện để được thanh toán do thực tế là bạn thực sự không nhận ra sự khác biệt giữa cả hai loại kế hoạch cũng như do đó nhận thấy mình không có khả năng để thực hiện một yêu cầu bảo hiểm do thực tế rằng bạn có khả năng thực hiện một công việc đã sử dụng bổ sung?

Nó thực sự trả tiền để đảm bảo rằng kế hoạch bạn đã thực sự có được trên thực tế cung cấp bảo hiểm mà bạn yêu cầu.

Có một số kế hoạch chính sách bảo hiểm bóng đá sẽ chỉ cung cấp khoản thanh toán thương tật tổng thể không thể đảo ngược cần để người yêu cầu bồi thường không có khả năng trở lại với ‘bất kỳ loại nghề nghiệp nào’. Nguyên đơn không thể trở lại làm việc ở “bất kỳ loại chức năng nào” hoặc đặt nó thêm một phương tiện nữa là không thể thực hiện “bất kỳ loại công việc nào”.

Thuật ngữ ‘bất kỳ loại nào’ cũng như ‘bình thường’ trong kế hoạch sai sót cá nhân của hợp đồng bảo hiểm bóng đá có thể chỉ ra sự khác biệt giữa việc nhận được khoản thanh toán kinh tế hay không.

Các khuyến nghị của tôi là tham khảo ý kiến ​​trước khi đăng ký bảo hiểm nhóm bóng đá có thể ảnh hưởng đến bạn trong phần còn lại của cuộc đời. Nếu bạn hiện đang có bảo hiểm bóng đá, hãy kiểm tra bản in đẹp và nếu bạn lo lắng về mức độ cove

Trong khi nếu bạn thực hiện một kế hoạch cung cấp giải quyết cho tình trạng khuyết tật tổng thể không thể phục hồi cần người yêu cầu không có khả năng quay trở lại công việc ‘bình thường’ của họ, họ có đủ điều kiện để được thanh toán nếu họ không có khả năng quay trở lại nghề nghiệp chung của họ. Do đó, nếu nguyên đơn là một công nhân chế biến gỗ cũng như sau vụ va chạm không có khả năng quay trở lại công việc của họ như một công nhân đồ gỗ, họ chắc chắn sẽ nhận được khoản thanh toán kinh tế vì họ không có khả năng quay lại công việc ‘chung’ của mình.